Jsme držiteli certikátů opravňujících provádět autorizovné opravy.