Běžné požadavky servisní služby, probíhající ve standardní pracovní době. Telefonní kontakt na servisní techniky nebo dispečera je však 24 hodin denně.

Nahlášení závady

  • telefonicky - dispečer 24 hodin denně, tel. 775 233 633

  • nebo
  • telefonicky - servisní technik tel. 732 146 863

  • nebo
  • e-mailem: marvin(x)servis-it.com

Diagnostika problému
Diagnostika a vyhodnocení nejefektivnějšího způsobu opravy technikem s příslušnou autorizací. Na základě této analýzy je navržen optimální způsob řešení servisního úkonu.

Doprava
Na předem sjednaný termín přijedeme odvézt zařízení, nebo je opravit na místě. Příjem opravy nemusíte řešit osobně, doprava ZDARMA.

Provedení servisního úkonu
Dílenská oprava nebo dle požadavku zákazníka výjezd na místo a následná realizace opravy. Součástí standardního servisu je preventivní údržba zařízení (profylaxe), profesionální čištění, adjustace a testy po opravě.

Ukončení případu
Vystavení servisního protokolu, potvrzení o převzetí náplní k likvidaci, daňového dokladu.

Předání nebo odeslání zařízení zákazníkovi, logistika
Zařízení je připraveno k přepravě, zajištěny posuvné části dle specifikací výrobce, zajištěny náplně, adjustace vypínačů proti samovolnému spuštění. Předání opraveného zařízení zákazníkovi.