Řešení požadavků zákazníka na zajištění a uvedení do provozu HW i SW. Cílem služby je maximálně zefektivnit náklady a čas zákazníka spojené s procesem instalace a konfigurace jeho zařízení.

Úspěšná instalace a konfigurace systému probíhá v těchto krocích:

  • Příprava - konfigurace systému, zpracování projektové dokumentace, instalačního a časového harmonogramu.
  • Logistika - kontrola kompletnosti dodávky, řešení dopravy.
  • Instalace - kompletace zařízení podle požadavku zákazníka, nakonfigurování, uvedení do provozu.
  • Testování a předání zákazníkovi.

Ve všech fázích úzce spolupracujeme se zákazníkem.

Pro objednání instalce nás kontaktujte na tel.: 732 146 863